Thời gian: 2022-01-07

Ý nghĩa cốt lõi của chiến lược 4P trong Marketing

4P trong Marketing là tập hợp các công cụ tiếp thị bao gồm 4 yếu tố cơ bản: Product (sản phẩm), Price (giá cả), Place (phân phối), Promotion (quảng bá).

Chiến lược 4P mang lại nhiều giá trị cho các doanh nghiệp:

1. Thúc đẩy nhà sản xuất tạo ra các sản phẩm mới chất lượng

Chiến lược marketing 4P giúp doanh nghiệp tìm hiểu thị trường, nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng. Từ đó, doanh nghiệp không ngừng sáng tạo ra các sản phẩm nhằm thỏa mãn mong muốn đó của người tiêu dùng.

2. Nâng cao giá trị thương hiệu, uy tín công ty trên thị trường

Để chiến lược 4P đạt mục tiêu cuối cùng là đưa sản phẩm phổ biến rộng khắp người tiêu dung, doanh nghiệp có các hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm mới đến người tiêu dùng trong nước và khách hàng quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, làm cho sản phẩm được bán nhanh hơn, nhiều hơn. Từ đó, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, tạo uy tín cho thương hiệu và phát triển doanh nghiệp trên thị trường.

3. Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng

Ngày càng có nhiều sản phẩm mới ra mắt người dùng đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng nâng cao sáng tạo, tìm tòi ra những tính năng mới của sản phẩm thu hút người dùng. Đồng thời, giá cả cạnh tranh hơn so với đối thủ. Các doanh nghiệp không ngừng giải quyết các yếu tố trong chiến lược 4P để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

4. Gia tăng lợi ích cho người tiêu dùng

Với chiến lược 4P, các sản phẩm mới ra đời với chất lượng, tính năng tốt hơn cùng giá cả cạnh tranh. Điều này đã giúp cho người tiêu dùng tiếp cận được các sản phẩm nhanh chóng, tiện ích và hiệu quả nhất.

Muốn xây dựng kế hoạch Marketing hiệu quả khi ra mắt sản phẩm mới, doanh nghiệp cần xây dựng đội ngũ marketing chuyên nghiệp với quy trình làm việc khoa học.

CES Media khẳng định cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể trên mọi phương diện của sản phẩm, dịch vụ mà các doanh nghiệp lựa chọn.